fbpx

Türkçe

Türkçe

Türkçe

turkce

Türk Dili ve Edebiyatı dersi; yaklaşık 1500 yıldır yazı dili olarak varlığını sürdürmekte olan Türkçemizin söz varlığını ve yazınsal kazanımlarını gelecek nesillere aktarma temelinde şekillenmiştir 1932’den bu yana TDK’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde dil ve yazım bilgisi; 8.yy’dan bu yana ise sahip olduğumuz yazınsal derinlik bu ders aracılığıyla belletilmektedir. Kurum olarak bizim de ilkemiz geometri, matematik ve askeri terimler başta olmak üzere birçok alanda yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmuş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün dil anlayışına uygun bir eğitim sağlamaktır. Kendi dilinin sözcük zenginliğini, anlamsal yoğunluğunu ve estetik zevkini kavramış olan öğrencilerimiz aynı zamanda ÖSYM’nin hazırlamış olduğu tüm sınavlara da hazır hale gelecektir.

Genel ve özel hedeflerimiz çerçevesinde dersimizi işleyişimizde tüm kademelerdeki öğrencilerimize seçkin ve özenli bir eğitim vermekteyiz. Kaliteli ve sınırız yayın desteği sağlamamızın yanı sıra alternatif öğrenme yöntemleri kullanarak tanım ezberi değil kavram oluşturma; öğrenme sürecimizin sonuna gelindiğinde analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme yetisini ortaya çıkarma amacımıza ulaşmaktayız.

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe derslerini nasıl işlemekteyiz?

Öğrencilerimizin dil bilgisi anlamında eksik ve yanlış öğrenmelerini tespit ederek işe başlıyoruz. Kişiye özel şekillendirdiğimiz öğrenme sürecimiz başlar başlamaz öğrencilerimize ÖSYM sınavlarında ve özellikle anlatım bilgisi temelli sorularda en çok karşılaşılan kelimeleri interaktif katılımlı yöntemlerle öğretiyoruz. Günbegün sözcük dağarcığı artan öğrencilerimizin dil bilgisi alanındaki eksiklerini tamamlarken muhakeme yeteneğini geliştirmek için de ayrı bir program uyguluyoruz. ÖSYM’nin neredeyse her derste uyguladığı yeni tarz soruların çözümlerinde de son derece etkili olan muhakeme gücünü artırmak için sözel mantık,  tek değişkenli sıralama, gruplama, grafik-tablo okuma, opsiyonlu düşünme testleri uyguluyor ve çözüm yollarını gösteriyor olasılıklı düşünme becerisi kazandırıyoruz. Böylelikle öğrencimizin yeni tarz soruların sorulduğu her ders bazında başarısına katkıda bulunuyoruz. Metinler üzerinde özel çalışmalar yaparak da paragraf sorularını kaçırmamalarını sağlıyoruz.

Turbo ve Majör derslerimizle yakından desteklediğimiz Türkçe dersi işleme sürecimiz kaliteli örnekler içeren yayınların ve EBA testlerinin çözülmesiyle devam ettiriliyor.

Eşit ağırlık alanındaki öğrencilerimiz için de aynı şekilde ilerleyen Türkçe dersimiz önceki sınavlarda çıkmış sorular ve MEB müfredatında özellikle üzerinde durulan konular ekseninde Türk Edebiyatı dersi ile destelenmektedir. Ezber yerine kalıcı öğrenmeler sağlamak amacıyla öğrencinin kalıtımı ve keşfederek öğrenmenin sağlandığı bir süreçte sürdürülmekte.

En önemlisi de Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe derslerini işleyişimiz sırasında yapılan tüm örneklendirmeler ÖSYM sınavlarında kurulan cümlelere, öncüllere ve sorularda kullanılan şıklara özdeş olduğundan öğrencilerimiz sınav hazırlık sürecinde birkaç adım daha önde olacaktır.