fbpx

Fizik

Fizik

Fizik

fizik

Günümüz dünyasının dengelerini yoğun bir şekilde etkileyen en önemli etkenlerden birisi  teknoloji düzeyidir. Teknoloji ise temellerini pozitif doğa bilimleri ve mühendislik bilimlerinden almaktadır. Bu bilimlerin en geniş kapsamlı köklerinden birisi olarak fizik; asırlar boyunca çağlar açıp çağlar kapatan, bir zamanların bilim-kurgu argümanlarını sıradanlaştıran muazzam bir bilim dalı olarak göze çarpmaktadır.

Üniversite sınavı sonuçları yıllara göre genel olarak değerlendirildiğinde ülkemizin fizik eğitimi karnesinin iç açıcı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi olarak; fiziğin eğlenceli ve somut teknolojiye dönük yönlerinin ihmal edilerek soyut çıktılara yoğunlaşılması  söylenebilir. Böylece öğrencilerimizde fizik dersine karşı bir ön yargı oluşmuştur. Yapılan bilimsel araştırmalar, henüz ortaöğretime yeni geçmiş bir öğrencinin bile fizik dersine karşı olumsuz kaygılarının olması fizik eğitimcilerini şaşırtmaktadır.

Fizik eğitiminde en güncel ve modern eğitim öğretim yöntemleri izlenir.

Minör & Majör Kurs Merkezi’mizde fizik eğitimi en güncel ve modern eğitim öğretim yöntemleri izlenir. Sınavlara yönelik akademik başarının yanında, öğrencilerimizin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin de geliştirilmesi, güncel teknoloji ve bilim tarihi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları, deney-gözlem-akıl yürütme üçgeninde düşünmeleri sağlanır. Bu sayede kazandıkları bölümlerde ve meslek hayatlarında fizik öğretileri gerektiren problemlerle karşılaştıklarında çözümsüz kalmayan aktif beyinlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kurumumuzda öğrencilerimize fizik dersinde konu konu değil, birbiri ile ilişkili bir serüven halinde, eğlenceli yönlerini öne çıkararak ve olabildiğince somutlaştırarak öğretebileceğimiz öğretim metotlarını benimsiyoruz. Ezberleyen değil, sorgulayarak tam öğrenen beyinler yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede teknoloji devrimini hedefleyen ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen ülkemize, fizik felsefesinden teknolojik çıktılara kadar düşünmeyi öğrenmiş nesiller yetiştirmeyi görev edinmiş durumdayız.