fbpx

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

fen-bilimleri

Fen bilimi; bilginin doğasını düşünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme sürecidir. Fen bilimleri eğitimi ise; çocuğun çevresindeki çekici ve şaşırtıcı zenginliğin eğitimidir; yani yediği besinin, içtiği suyun, soluduğu havanın, vücudunun eğitimidir. Bu anlamda uygun metot ve tekniklerle yapılması gereken somut bir eğitimdir.

Çağımız bilim ve teknoloji çağıdır. Tüm dünyada bilim ve teknoloji alanındaki rekabet, günümüzde fen eğitiminin önemini daha da arttırmıştır. Fen bilimi öğrenciye teknoloji ile ilgili olumlu davranışlar kazandıran bir bilimdir. Bu nedenle fen bilimleri eğitiminin temel amacı; her an hızla değişen ve gelişen fen çağına ayak uydurabilecek, en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilecek bireyler yetiştirmek ve teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu öğretmektir.

Kurumumuzda fen bilgisi dersi öğretim programları, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanununun 2. Maddesinde ifade edilen “Türk Milli Eğitiminin Genele Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır.

Fen bilgisi dersi “aktif öğrenme” ilkesine göre yürütülmektedir

Ders esnasında öğrenciye sadece bilgi vermek yerine, öğrenci ile iş birliği yaparak onların hem tartışma hem de sosyal ilişkilerini geliştirmeye dayalı öğretim gerçekleştirilmektedir. Soru-cevap, gözlem, anlatım, problem çözme bölüm öğretmenlerimiz tarafından fen eğitiminde kullanılan yöntemlerdir. Tüm öğrencilere günlük/hafta sonu için verilen ödevler, ödev takip çizelgesi ile takip edilmektedir. Kurum içi uygulanan deneme sınav sonuçları ve ders başarı sonuçları analiz edilerek, her öğrencinin gelişimi istatiksel olarak takip edilmekte ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik geri besleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bütün hedeflere yönelik kurumumuzda; etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak, keyifli bir eğitim öğretim ortamı sunmak, geleneksel öğretim yöntemleri dışında öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrendiği çağdaş öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.